Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH BÌNH QUÂN GROUP 

Điện thoại: 0833.200.800
 

0110218489

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

29/12/2022

Tên người đại diện theo pháp luậtPHẠM VĂN MẠNH

B4-BT2, Khu nhà ở Phú Thịnh, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Khu công nghiệp Phú Thịnh, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội.